Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Vyhlášky obce

K čtení tohoto dokumentu potřebujete program Adobe Reader. Tento můžete zde download:

  • Parkgebuehrenordnung.pdfNařízení obce Bärenstein o parkovacích poplatcích (Řád parkovacích poplatků), (německy)
  • Sondernutzungssatzung.pdfVyhláška o udělení povolení pro zvláštní užívání obecních komunikací a místních průjezdů a o vybíraní poplatků za zvláštní užívání. (Vyhláška o zvláštním užívání a o poplatkách za zvláštní užívání), (německy)
  • Verwaltungskostensatzung.pdfVyhláška o výběru správních nákladů pro úřední výkony v záležitostech bez udělení příkazu (Vyhláška o správních nákladech), (německy)
  • Polizeiverordnung.pdfPolicejní nařízení obce Bärenstein proti škodlivému chování k životnímu prostředí a obtěžování hlukem, k ochraně před veřejnými narušeními tak jako o umisťování čísla domu (Policejní nařízení), (německy)
  • RRS-Satzung.pdfVyhláška o povinnosti obyvatele domu poblíž komunikace o čistění veřejných komunikací tak jako o čistění, odklízení sněhu a posypu chodníků, (německy)
zur mobilen Version