Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Z kroniky města Bärenstein

Toto je jen krátký úryvek z kroniky města  Bärenstein. Další informace obdržíte na oddělení místní kroniky pobočky Krušnohorského spolku v Bärensteinu. Kontaktní osoba: pan Hellmut Frank. telefon: +49 37347 / 1411

 

Krušnohoří bylo před osídlením zarostlé pralesem, s tzv. "Miriquidi"-em, což znamená "Černý les". » Link Wikipedia

 

 • 1527 se považuje za původní rok zrození obce Bärenstein.
 • 1548 Bärenstein byl zmiňován v listinách jako "Flecken"  patřil jako "Ratsdorf" Annabergu.
 • 1557 byl postaven most (dnešní pohraniční most) nad příkopem potoka (Pöhlbach). V tomto období bylo v rozkvětu hornictví v celém údolí, zejména na jižním břehu potoka bylo mnoho cechů otevřeno. Osídlilo se zde mnoho horníků.
 • 1655 jen po šesti měsících stavby byl postaven evangelicko-luteránský mesiášský kostel, který byl vysvěcený 4. listopadu.
 • 1688 obec Bärenstein měla cca. 700 obyvatel a takto po 30-leté válce byla jedna z největších vesnic v Krušnohoří.
 • Na konci 18. století se začíná postupná industrializace obce Bärenstein.
 • 1827-1830 byla vybudovaná silnice z Bärensteinu do Annabergu.
 • 1872 S otevřením "Sasko-české  spojovací tratí Annaberg-Vejprty", která vedla přes obec Bärenstein, začíná významný rozvoj, který měl pozitivní vliv především na textilní průmysl (výroba lemovek).
 • 1898-1899 byla vystavěná radnice.
 • 1913 z iniciativy pobočky Krušnohorského spolku v Bärensteinu byla existující ochranná chata na Bärensteinském vrchu byla nahrazená ubytovacím domem.
 • 1920-1921 V obci usazení občané římsko-katolickou vyznání postavili chrám boží, "Kostel sv. Bonifáce".
 • 1921 se stavbou lyžařského můstku na jižním svahu Bärensteinského vrchu následovalo oživení zimních sportů. Rozvoj turistického ruchu začíná v 30-tých letech.
 • 1945 v důsledku 2. světové války byl uzavřen pohraniční most mezi obcí Bärenstein a Vejprty.
 • 1946-1954 byla také provozovaná těžba uranu Wismutem SDAG (sovětsko-německá a.s.).  Příchodem mnoha horníků do obce během krátké doby narostl i počet obyvatel na  cca. 6000. Po zastavení provozu v hornictví se uvolnili pracovní sily, které našli zaměstnání v rozrůstajících se průmyslových podnicích místa.
 • Od roku 1970 obec Bärenstein je státem uznán jako rekreační místo.
 • Po roce 1990 se změnou politických a hospodářských vztahů došlo k ohromnému poklesu průmyslu. Rozvojem stavební a obchodní živnosti, ale nemohli být zaměstnané všichni uvolněné pracovní sily.
 • 1991 pohraniční přechod do České republiky byl znovu otevřen.
 • Dne 23. května 1992 mohla být slavnostně podepsaná přátelská smlouva mezí partnerskými obcemi Planegg a Bärenstein..
 • Dne 1. září 1993 po 48 letech znovu projel osobní vlak přes železniční most do Vejprt. Předtím byl most stavebně obnoven.
 • Od 1995 doprava vlakem do Vejprt začala fungovat pravidelně podle jízdního řádu.
 • Od roku 1996 obce Bärenstein a Königswalde jsou spolu ve správní společenství.
 • 1997 v důsledku uzemní reformy Svobodného státu Sasko obec Hammerunterwiesenthal byla začleněná do města Kurort Oberwiesenthal. Avšak díky podpisové akci obyvatel obce Niederschlag, mohla být místní část Niederschlag dne 1. ledna  začleněná k obci Bärenstein.
 • 1. srpna 2008 vstupuje v platnosti funkcionální reforma a reorganizace okresu. Tímto v Svobodném státu Sasko budou učiněné četné změny. Obsáhlé úkoly státu byly přeneseny na okresech a na města bez okresu tak jako na komunální sociální svaz. Kromě toho byly provedeny reorganizace okresů v Svobodném státu Sasko. Počet okresů se redukoval z 22 na 10 a města bez okresu na 3. Od té doby Bärenstein už nepatří do okresu Annaberg, ale do nového Krušnohorského okresu, který se skládá ze 4 starých okresů jako Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis (Střední okres Krušnohoří) a Stollberg.
zur mobilen Version