Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Tiráž

Obecná správa Bärenstein

Adresa:
Oberwiesenthaler Str. 14
D-09471 Bärenstein

telefon: +49 (0)37347 / 184-0
fax: +49 (0)37347 / 184-20
mail: gemeinde(at)baerenstein-erzgebirge.de

homepage: www.baerenstein-erzgebirge.de

 

(Není povolen přístup pro elektronicky signované jakož to i pro zašifrované elektronické dokumenty). Obecná správa Bärenstein je Sborem veřejného práva a bude zastupována starostou obce panem Berndem Schlegelem. Podle §5  zákona o elektronických mediích (zákon o elektronické informační a komunikační služby) obsahově je zodpovědný pan Jens Schmiedel.

Design / Technická realizace / Hosting

KabelJournal® GmbH - Die Denkarbyter®
Kontaktní osoba: Marcel Stöckel
August-Bebel-Str. 86
D-08344 Grünhain-Beierfeld

telefon +49 (0)3774 / 6625-50
fax +49 (0)3774 / 6625-60
mail internet(at)kabeljournal.de
web www.kabeljournal.de

Vyloučení ručení

1. Obsah onlinové nabídky
Autor nepřebírá žádné ručení za aktuálnost, správnost úplnost, nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení  proti  Autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo ideového způsobu, které byli zapříčiněné použitím nebo nepoužitím poskytnutých informaci resp. požitím chybných a neúplných informaci, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora není předloženo žádné prokazatelné, úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky zůstanou otevřené a jsou nezávazné. Autor si vysloveně vyhrazuje, části stran nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, smazat nebo zastavit časové nebo definitivní zveřejnění.

 

2. Odkazy a Linky
Při přímých a nepřímých odkazech na cizí internetove stránky ("Linky"), které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, by povinnost ručení výjimečně vstoupila v platnosti v tomto případě, ve kterém autor má znalost o obsahu  a byl upozorněn na to a bylo by mu to technicky možné a únosné, překazit používání v případě protiprávního obsahu. Pokud  části nebo jednotlivé formulace tohoto textu  neodpovídají nebo už nezodpovídají nebo nezodpovídají úplně platnému  právnímu stavu, zůstanou od toho nedotknutelné ostatní časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti. Autor tímto prohlašuje, že do doby nasazení „Linku“ nebyly poznány žádné ilegální obsahy na stránkách, které budou nalinkovány. Na aktuální a budoucí utváření stran, na obsahy nebo na autorství linkovaných / spojených stran autor nemá žádný vliv. Proto se tímto autor vysloveně distancuje od všech obsahů na linkovaných / spojených stran, které byly změněny po nasazení Linku. Toto zjištění platí pro všechny nasazené Linky a odkazy uvnitř vlastní internetové nabídky, tak jako pro cizí zápisy do autorem připravených knih hostů, do diskusní fór a listin Mailingu. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy obzvlášť za škody, které vznikají z použití nebo nepoužití tímto způsobem udaných informací, ručí sám nabízitel strany, na které byli odkázány a ne ten, který přes Linky na příslušné uveřejnění jen odkáže.

3. Autorské právo a právo ochranné značky
Autor se má vynasnažit dbát, ve všech publikacích na autorská práva, použitých grafik, zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů nebo má použit vlastní vytvořenou grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty nebo má použit grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty, na které se neváže licence. Všechny uvedené nabídky uvnitř internetových nabídek, po případě třetím hrané obchodní a zbožní značky podléhají bez omezení ustavením právě zapsaného vlastníka. Jedině na základě pozměňování se nemůže činit závěr, že obchodní  značky nejsou chráněné právem třetího! Autorská práva publikovaných, od autora samým vypracované objekty zůstává sám autorem strany. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tiskových publikacích nejsou povoleny bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana dat
Pokud uvnitř internetových nabídek je možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), tak může následovat vydání těchto údajů ze strany použivatele vysloveně jen na dobrovolné bázi. Použití a placení všech nabízených služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a únosné – také bez udání takových dat resp. udáním anonymních dat nebo pseudonymů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení ručení je potřebné vnímat jako část internetové nabídky, od čehož bylo poukazováno na tuto stranu. Pokud časti nebo jednotlivé formulace tohoto textu nezodpovídají nebo už nezodpovídají nebo nebyli by úplné s platným právním stavem, další časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti zůstanu od toho nedotknutelné.

zur mobilen Version