Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Z kroniky města Königswalde

Výrazné struktury živých plotu a velký počet dobře udržovaných hrázděných domů dávají městu Königswalde jeho obzvláštní charakter. Pro řadové vesnice typická poloha selských dvorů na svahu (Waldhufendorf) se objevuje na východní straně obce.

 

Město Königswalde vzniklo ze dvou dřívějších osídlení. Potok Pöhlbach tvořil hranici mezí východní a západní částí města, které byli pravděpodobně zvlášť osídlené.

 

 • Kolem 1200 byla založená část nacházející na východě potoka Pöhlbach vrchností z Waldenburgu nad Wolkenstein.
 • 1291 Lichtenhain objevují se první písemné zmínky.
 • Kolem 1250 byla založená západní část "Amtsseite". Tato část patřila českému králi Václavovi, pravděpodobně jako přídavný majetek k hradu Schlettau..
 • 1367 císařská listina pojmenovává část Amtsseite jako "Kunigswald".
 • 1413 západní část byla začleněná ke klášteru v Grünhainu.
 • 2. polovina 15. století provoz měděného hamru.
 • V roce 1512 získal Paul z Thumshirnu východní část a prodal ji městské radě Annabergu, proto se tato část jmenuje "Ratsseite" (radní strana).
 • 1523 výstavba kostela ze strany řádu, především jako kostelní filiálka fary v Mildenau.
 • 1536 zapadni část byla začleněná k úřadu Grünhain, - proto se nazývá  "Amtsseite".
 • 1536 Annabergský řád nechal vybudovat dřevěný mlýn (Brettmühle).
 • 1573 v obci Königswalde bylo v provozu 6 mlýnů. Königswalde má cca. 700 obyvatel.
 • 1907 bývalé mlýny slouží malým průmyslovým podnikům. Mnoho námezdních dělníků pendlovalo do práce v Annabergu, Buchholzi, Bärensteinu nebo do Jöhstadtu.
 • 1924 Sídlištní spolek pokládá základní kámen sídliště.
 • 1945 14 rolníků pozemkovou reformou obdrželo celkově 27 ha půdy.
 • 1945-1954 ubytování do konce až 700 horníků SDAG Wismut.
 • 1949 3299 obyvatelů, z toho 500 v ubytovnách.
 • 1958 založení prvních zemědělských výrobních družstev (JZD), které  se  později se sloučí do velkého JZD (dnes agrární družstvo z.s.)

 

Pojmenování obce "Königswalde" je možné odvodit zpětně z období 14. století. Heinrich IV. přenechal českému králi markrabství Meißen k mrzutosti Sasů. Jako franští přistěhovalci přišli do jeho lesa, říkalo se jim: "Les není majetkem markrabství, nepatří k městu Meißen, je to Královský les"..

 

S křoví zarostlých kamenů někdejšího osídlení, které jsou ještě poznatelné na svazích polí v Königswaldu, svědčí o převzetí půdy přistěhovanými osadníky. Muži, kteří tehdy se snažili o založení nových vesnicí se nazývali  "Lacatoren". Byli to podnikatelé, kteří na zakázku zeměpána nebo velkostatkáře získávali ochotné vystěhovalce, kteří v nové domovině společně mýtili les. Každému osadníkovi byl přidělen kousek půdy, který byl tak velký, že  z toho mohl uživit sebe a svou rodinu. Tento kus půdy se nazýval "Hube" nebo "Hufe" (zúrodnění půdy). Příjmení Hübner vzniklo z vlastnictví takové půdy tzv. "Hube".

 

Königswalde jedna z unikátních řádových vesnic (Waldhufendörfer) Krušnohoří.

zur mobilen Version