Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Zima na přelomu let 2012 /13 byla zvlášť dlouhá, takže stavební práce ve venkovním prostoru „Společného centra“ mohly být znovu zahájeny až ve druhém týdnu měsíce dubna. V současné době stavebníci velmi intenzivně pracují na dokončení těchto ploch. Dláždění cest, úprava silnic, výstavba dětského hřiště a výsadba zeleně, to je jen malý výčet úkolů, které je nutno splnit ještě před otevřením Společného centra.

V rámci prvních jednání obecní rady v roce 2013 bylo zadáno několik zakázek. Například zakázka na výrobu „milníků historie“ sloužících ke znázornění historického vývoje obou obcí. Rovněž byla zadána zakázka na truhlářské práce a na úpravu vnitřních prostor pavilonu pro výstavy. Také akce u příležitosti slavnostního zahájení, stanovená na 15. a 16.6.2013, byla svěřena do rukou profesionálů. Až do té doby je ale potřeba ještě „pohnout mnoha kameny“. Doufáme, že nastane stálé počasí a přejeme stavebním firmám, aby se jim dílo dařilo.

Dlouhá zima oddálila zahájení stavebních prací také na české straně. Práce finišují především na provedení parkových úprav. V příštích dnech vyroste fontána, solná stezka, plochy pro volnočasové aktivity a zeleň.  

 

Opens internal link in current windowobrázků

 

zur mobilen Version