Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

V letních měsících probíhaly stavební práce na projektu rychle a úspěšně. Byla vystavěna nadzemní část pavilonu a proběhly také práce uvnitř objektu. Moderní, barevná fasáda již dnes dává vyniknout zvláštnímu šarmu nového společného centra. Moderní systém vytápění využívající geotermální energii je přátelský vůči životnímu prostředí. 
Dokončena byla lávka pro pěší a tvoří nyní centrální spojnici mezi oběma obcemi.
Schodiště vedoucí od radnice v Bärensteinu směrem ke „Společnému centru“, je ve výstavbě. Jeho „hrubá stavba“ již byla ukončena. V současné době probíhají zásypové práce a instalace schodových stupňů.
Všechny významné komponenty projektu jsou ve výstavbě a umožňují divákovi odhadnout, jakou dimenzi tento projekt má pro obě obce.  
Práce na obou stranách probíhají podle harmonogramu a již vznikají koncepce pro slavnostní otevření prostoru v příštím roce a pro následné výstavy.
Je potěšující, že na stavbě „společného centra“ pracují výhradně regionální řemeslné firmy. Jsou tak zajištěna pracovní místa pro obyvatele a to dokládá význam takových projektů pro náš region. 

 

obrázků

 

 

 

zur mobilen Version