Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Po zimní přestávce byly s prvními posly jara opět zahájeny stavební práce na společném centru. Lávka pro pěší, která byla postavena, nejen že překračuje horský potok, ale spojuje dvě obce, dokonce spojuje dvě země. Lávka jako symbol Evropské unie a dobré spolupráce partnerů projektu.

Podzemní podlaží pavilonu bylo dokončeno již na podzim 2011. V současné době intenzivně probíhají stavební práce na nadzemní části.

Zvláštním dojmem působí stavba schodiště, které se rozkládá v prostoru od radnice v obci Bärenstein až k nábřežní ulici (Uferstraße). Je potřeba zpracovat velké množství oceli a betonu, aby byl zajištěn svah. Podél schodiště budou později umístěny herní prvky pro děti. 

 

Na české straně s nástupem vhodného počasí v měsíci březnu pokračovaly technologické práce na opěrné zdi u objektu čp. 1030, tj. betonáž opěrné zdi, pokračovaly práce na dešťové kanalizaci pro odvodnění zdi a zásyp.

Pokračují práce na objektu veřejných záchodků, kde byl realizován krov, střecha, vnitřní příčky a probíhají práce na vnitřních instalacích (rozvody vody a elektroinstalace). Dokončena byla rovněž dešťová kanalizace a drenáže u objektu.

Budována je opěrná zídka za parkovištěm u objektu čp. 153 a betonová palisáda. Pokračují práce na opravě fasády a opravy střechy objektu čp. 1030.

Na vlastní ploše náměstí (společného centra) probíhají terénní zemní práce - svahování, jsou budovány opěrné zídky, probíhá pokládka kabelů nízkého napětí. Probíhají práce na stavební části strojovny pro budoucí fontánu.

 

obrázků

 

 

zur mobilen Version