Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

V rámci zasedání rady obce Bärenstein dne 30.08.2011 bylo rozhodnuto o přidělení zakázky na stavební práce týkající se lávky pro pěší, schodiště a pavilon firmě HTA Hoch- und Tiefbau Annaberg GmbH.

Po zařízení staveniště a zajištění potřebných stavebních přípojek elektrické energie byly zahájeny práce. Nejprve byla postavena základová patka pro lávku, neboť to bylo důležité pro postup prací na české straně. Dále byl proveden výkop pro výstavbu pavilonu a byl nainstalován jeřáb. Dobré počasí v měsíci říjnu velmi přispělo k dobrému průběhu prací.

Na české straně probíhají stavební práce již od slavnostního zahájení stavby koncem dubna. V současné době je provedena celková skrývka zeminy na staveništi. Postupují práce na opravě fasády objektu na parcele č. 200. Byly realizovány vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt WC a pro fontánu. Po odtěžení násypu u ulice Boženy Němcové byly vybudovány základy opěrné zdi a probíhá montáž výztuží. Pro objekt WC jsou již realizovány základy a je vybetonovaná základová.

 

obrázků

 

zur mobilen Version