Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Zemní práce na české straně rychle pokračují. Na jižní straně na ulici Boženy Němcové s novým Společným centrem sousedí bývalá tovární budova, u které bylo postaveno lešení. V rámci stavebních prací zde bude opravena fasáda a střecha objektu.

Na německé straně byly odstraněny objekty Grenzstraße 10 a Uferstraße 3. Tím vznikl prostor pro vytvoření parkovacích míst a výstavních ploch s pavilonem. Odstraněním staré, léta nevyužívané budovy Grenzstraße 10 zmizela velká „skvrna“ na obrazu obce.   

 

Öffnet internen Link im aktuellen Fensterobrázků

 

zur mobilen Version