Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Výsledky a cílové skupiny projektu

Realizací projektu dojde k:

- vytvoření společného centra s charakterem parku

- odstranění a změně užívání ladem ležících ploch a budov

- vytvoření centrálního informačního bodu pro cyklisty a turisty

- odstranění překážek při překročení hranice a setkávání lidí obou zemí

- podpoře společné myšlenky prostřednictvím oboustranné odpovědnosti komunálních 

  politiků a občanů

Cílovými skupinami projektu jsou občané všech věkových skupin obou obcí a turisté.

 

zur mobilen Version