Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Inovace a přidaná hodnota projektu

Realizací projektu vznikne uspořádaný příhraniční venkovní prostor s náročnějším řešením z hlediska urbanistického a krajinářské architektury, obsahující turisticky atraktivní prvky. Tím se zvýší kvalita života a pobytu pro občany, zvláště také pro mladé lidi a pro turisty, zlepší se místo pro setkávání všech věkových a zájmových skupin bez ohledu na pohlaví, národnost, vyznání apod.

zur mobilen Version