Quicklinks:

Pohotovostní služby:

Online-brožura:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Popis projektu

Projekt řeší celkovou přeměnu území, s důsledným oddělením automobilového provozu od pěších s doplněním symbolické stezky mimo stávající komunikaci, doplněním míst pro setkání, pro posezení a procházky v příjemném prostředí. Náplní projektu je stavebně technická úprava všech prostranství, komunikací a navazujících objektů včetně úpravy a nezbytného doplnění infrastruktury a inženýrských sítí tak, aby prostor působil uceleným dojmem. Součástí projektu je demolice objektu a výstavba pavilonu na německé straně, vedle parkových úprav také osvětlení, fontána, tematické výstavní tabule s integrovanými herními prvky, veřenné záchodky. Součástí projektu je rovněž marketing.

zur mobilen Version